Interviu LRT radijo laidoms ,,Dokumentika“ ir ,,Kultūros savaitė“ (kalbino radijo žurnalistė Vita Ličytė)