Estera Kaminskaja

1868 m. kovo 10 d. Gardino gubernijoje, Parozovo miestelyje (Baltarusija), kantoriaus Galperno šeimoje gimė duktė Estera-Rachelė – būsima žydų teatro žvaigždė Estera Kaminskaja.

1891 m. jauna mergina pirmą kartą atėjo į mėgėjiško teatro būrelį, o po metų jau debiutavo Varšuvos teatre ,,Eldorado“ ir tai buvo įspūdingo aktorės, kurią vėliau vadino ,,žydų teatro motina“, kelio pradžia.

XX a. pradžioje jos vyras – aktorius, režisierius ir antrepreneris1 Avramas Kaminskij – įkūrė teatro trupę, kurios primadona tapo Estera-Rachelė ir šios ,,keliaujančios žvaigždės“ pradėjo sėkmingas gastroles po sėslumo riboje esančius miestelius ir štetlus. 1906 m. jie įsikūrė Varšuvoje, kurioje mažas komedijas ir skečus keitė klasikinio repertuaro spektakliai. 1909 m. kovo 9 d. Sankt-Peterburge žydų literatūrinis teatras su dideliu pasisekimu pristatė Jakovo Gordino pjesę ,,Mirelė Efros“. Susižavėjęs recenzentas iš laikraščio ,,Rasvet“ akcentavo: ,,Žydų teatre mes gavome realų įkūnytos tautos vaizdą. Persmelktas gyvasties pojūčio ir kuriančio nacionalinio genijaus, kartais pamiršti, kad tu šaltame ir priešiškame tau Peterburge…“ Vladimiras Žabotinskis savo recenzijoje rašė, kad Estera Kaminskaja ,,ar vaidintų išdidžią Mirelę Efros, ar mergaitę-našlaitę Chasią, aukščiausiame lygmenyje įspūdingai valdo bendražmogišką ir žydišką paslapties derinį“. Vėliau pagal pjesę ,,Mirelė Efros“ buvo sukurtas kino filmas, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Estera Kaminskaja.

1911 m. gegužės 31 d. Varšuvoje, name, kuris buvo pastatytas už vietinių žydų mecenatų lėšas, įvyko naujojo žydų teatro atidarymas. Trupėje garsiausia aktore buvo Estera Kaminskaja. Po teatro atidarymo buvo sėkmingos gastrolės Vilniuje, Vitebske, Paryžiuje, Londone, Niujorke.

Revoliucija Esterą užklupo gastrolėse Ukrainoje. Čia ją pasiekė ir skaudi žinia apie tai, kad Varšuvoje mirė jos vyras Avramas Kaminskij. Estera išvažiavo į Maskvą, vaidino šaltose, silpnai apšviestose teatrų salėse. Vaidino taip, kad laikraščio ,,Vestnik teatra“ apžvalgininkas rašė: ,,Pasaulinio teatro istorijoje šalia Saros Bernar2 ir Eleonoros Duzė3, Veros Komisarževskajos4 ir Marijos Jermolovos5 pavardžių bus ir žinomos žydų aktorės Esteros Kaminskajos, keliavusios neužgęstančia meilės savo tautai ugnimi, išdidžios, sielvarto nepalenkiamos ir monumentalios kūrybiniuose pasiekimuose, pavardė.

Paskutiniaisiais gyvenimo metais Estera Kaminskaja sugrįžo į Varšuvą ir ėmėsi memuarų, kuriuos pavadino ,,Dygliai ir gėlės“, rašymo. Jie buvo publikuoti jau po jos mirties 1925 m. gruodžio 25 d. Varšuvoje.


Paaiškinimai


1antrepreneris – ekonomikos terminas, kuris vartojamas ir kita reikšme „teatro, cirko savininkas ar koncertų, gastrolių organizatorius“.

2Saros Bernar – garsi prancūzų teatro ir kino aktorė.

3Eleonora Duzė – aktorė ir būrėja.

4Vera Komisarževskaja – didžioji rusų teatro aktorė.

5Marija Jermolova – rusų teatro aktorė.


Šaltinis: evrejskaja-panorama.de.


Parengė ir iš rusų kalbos vertė Gražina Ragauskaitė.