Davidas Maimonas

,,Jis buvo ir yra mano herojus. Dar vaikystėje apsisprendžiau studijuoti Karo akademijoje. Mama nenorėjo šeimoje dviejų karininkų, netikėjo, kad išlaikysiu sunkius stojamuosius egzaminus. Baigęs akademiją, pradėjau dirbti kariuomenėje, tuo metu joje generolu dirbo ir mano tėvas. Nebuvo lengva, sunkiai dirbau ir tik tada, kai tapau desantininkų kuopos vadu, mane pradėjo vertinti kaip žmogų, o ne kažkieno sūnų“, – apie tėvą Davidą pasakojo Izraelio valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai J. E. Amiras Maimonas.

Davidas Maimonas Izraelio armijoje užsitarnavo generolo – majoro laipsnį. Jis dviejų knygų: ,,Pėdos dykumoje – karas su teroru. 1969 m. gruodis – 1971 m. kovas“ ir ,,Nugalėtas teroras. Gazos ruožas. 1971-1972 m.“ autorius.

Baigė studijas Tel Avivo universitete. Mokėsi Izraelio nacionaliniame gynybos koledže.

Davidas Maimonas Izraelio armijoje tarnavo daugiau nei 30 metų.


Davidas Maimonas gimė 1929 m. Izraelyje, Rišon LeCion mieste, repatriantų iš Jemeno šeimoje. Generalinio štabo viršininku tapti nespėjo, bet pirmuoju Jemeno žydu, kuris Izraelio armijoje užsitarnavo generolo – majoro laipsnį, jis tapo. Nors kažkada svajojo gauti kur kas žemesnį karinį laipsnį.

Davidas išaugo šeimoje, kurioje buvo laikomasi Jemeno žydų tradicijų. Jis turėjo šešis brolius ir jiems visiems vardai buvo suteikti griežtai laikantis šventų vardų hierarchijos: Abrahamas, Isakas, Jakobas, Davidas, Solomonas, Avšalomas ir Josefas.

Toros Davidas mokėsi chederyje (religinė mokykla berniukams). Kai buvo paaugliu, su vyresniuoju broliu 1945 m. tarnavo Haganos organizacijoje, o 1947 m. dalyvavo rytų vadų mokymuose.

1964-1965 m. buvo paskirtas ,,Golani“ brigados vado pavaduotoju. Vėliau Aravos srityje penkis metus buvo brigados, kuri dalyvavo kovojant su terorizmu Ein-Gedi-Eilat regione, vadu. Kovodamas prieš terorizmą, Davidas Maimonas pasiekė sėkmingų rezultatų ir tarnybą Agavoje baigė turėdamas pulkininko laipsnį.

1970-aisiais Gazos ruožas buvo karšta vieta. 1971 m. Davidui Maimonui buvo pasiūlyta čia imtis brigados vado pareigų. Tada daugelis bandė jį atkalbėti, kad tai neįmanoma misija ir Gazos ruožas nebus rami vieta. Tačiau Davidas Maimonas pasiryžo tam. Šiuo laikotarpiu jis parašė pirmąją savo knygą ,,Nugalėtas teroras. Gazos ruožas. 1971-1972 m.“

1973-aisiais prasidėjo Jom Kipuro karas. Davido Maimono sūnus Amiras pamena, kad tėvas apsirengė karinę aprangą ir pasakė: ,,Aš išeinu“. Kariavo Arielio Šarono vadovaujamoje divizijoje ir buvo atsakingas už specialias užduotis.

1974 m. spalio 18 d. jam buvo suteiktas brigados generolo laipsnis. Tų pačių metų lapkritį Davidas Maimonas buvo paskirtas Gazos ruožo gubernatoriumi.

Nuo 1978 m. rugsėjo buvo Izraelio gynybos pajėgų karininkų personalo valdybos skyriaus viršininkas. Per darbo metus šioje srityje daug ką pakeitė.

Brigados generolas Davidas Maimonas nuo 1982 m. birželio mėn. buvo pagalbos Libijai grupės vadu. 1982 m. liepą paskirtas Aukščiausiojo karinio apeliacinio teismo pirmininku.

1986 m. išėjo į atsargą turėdamas generolo majoro laipsnį ir buvo pakviestas tapti Kalėjimų departamento direktoriumi. Jis sutiko užimti šias pareigas, kad galėtų pakeisti Izraelio kalėjimų sistemą. Tada buvo ypatingai aptarinėjamos kalėjimų prižiūrėtojų darbo ir nuteistųjų įkalinimo sąlygos. Tai neramino ir Davidą Maimoną. Jis įsakė iš kalinčių teroristų kamerų pašalinti elektros prietaisus (televizorius, virdulius, ir t.t.) ir manė, kad būtini radikalūs santykių tarp prižiūrėtojų ir nuteistųjų pokyčiai (ypatingai nuteistųjų teroristų). Kalėjimų vadovybė bijojo neramumų, todėl  vengė spartinti Davido Maimono siūlomas kalėjimų sistemos reformas. Vėliau, kai spaudoje buvo pasmerki jo siūlymai, jis nutarė išeiti į atsargą ir nebūti politiku.

Davidas Maimonas buvo valstybinės komisijos, tyrusios emigrantų iš Jemeno vaikų dingimo aplinkybes, narys. Ši komisija peržiūrėjo daugiau nei 800 bylų, iš kurių daugiau nei 700 atvejai buvo pripažinti vaikų mirtimis. Kitais atvejais Davidas Maimonas išsakė rimtą kaltinamąją nuomonę dėl netinkamo elgesio bei neteisingų procedūrų Jemeno emigrantų atžvilgiu, kurios ir buvo mirčių nuslėpimo arba netinkamos vaikų priežiūros priežastys.

Davidas Maimonas mirė 2010 m. gegužės 14 d. Pranešime apie jo mirtį rašyta, kad jis į savo paskutinę kelionę buvo palydėtas Izraelio kariuomenės kariškių ir atgulė į žemę, kurią mylėjo ir  gynė.


Šaltiniai: lrt.lt, godinerl.livejournal.com.

Nuotraukoje iš godinerl.livejournal.com Davidui Maimonui suteikiamas aukštesnis karinis laipsnis: iš dešinės Mota Guras – Izraelio armijos generalinio štabo viršininkas (1974-1978), iš kairės Rafaelis Vardi – Izraelio gynybos armijos generalinio štabo kadrų skyriaus vadovas (1976-1978).


Parengė ir iš rusų bei hebrajų kalbų vertė Gražina Ragauskaitė. Informacijos vertimą iš hebrajų kalbos tikslino Zalmanas Tzibelis (Izraelis).